Oprogramowanie wykorzystane w portalu ADA-WEB przestało być aktualizowane z początkiem 2021 roku. Z tego powodu konieczna będzie zmiana na nowszy portal AdaNET. W okresie przejściowym planujemy udostępniać oba rozwiązania.


Stary system ADA-WEB


Nowy system AdaNET


Logowanie do AdaNET odbywa się przy użyciu tego samego identyfikatora i hasła, podawanie adresu e-mail nie będzie już potrzebne. W polu login AdaNET należy wpisać identyfikator użytkownika z ADA-WEB.


Użytkownicy którym uruchomiono usługę w 2021 roku mogą nie mieć dostępu do starego portalu ADA-WEB. Spowodowane jest to brakiem obowiązku podawania adresu E-Mail, bez którego logowanie do ADA-WEB nie jest możliwe.